• เรียนรู้การเอาชนะปัญหาในโลกที่สลับซับซ้อนขึ้น
  เรียนรู้การเอาชนะปัญหาในโลกที่สลับซับซ้อนขึ้น
 • เรียนรู้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่กับโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
  เรียนรู้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่กับโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง
 • เรียนรู้ที่จะสื่อสารได้กับโลกที่ไร้ขอบเขต
  เรียนรู้ที่จะสื่อสารได้กับโลกที่ไร้ขอบเขต
 • เรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้อื่น เพื่อขับเคลื่อนโลกใบใหญ่
  เรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนโลกใบใหญ่

4 ทักษะแห่งอนาคต

ยิ่งเตรียมพร้อม ยิ่งมั่นใจ อนาคตไกลแค่ไหน... ลูกก็ไปถึง

พบนิยามใหม่แห่งการเตรียมลูกน้อย ให้พร้อมรับทุกมิติการเรียนรู้
สู่อนาคตแห่งความสำเร็จที่คุณแม่มั่นใจได้

ช่วยให้ลูกมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ความคิด

“ท่ามกลางโลกที่มีเรื่องท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ ลูกจะแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอได้ดีแค่ไหน?”

เตรียมลูกให้พร้อมที่สุดด้วยทักษะ คิดวิเคราะห์ฉับไว ช่วยให้ลูกมีไหวพริบ คิดหาทางออกเป็น ทันเกมทันโลก เอาชนะปัญหาได้ แม้ยังไม่เคยมีประสบการณ์

สร้างทักษะนี้โดย

หาโอกาส ให้ลูกเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ
ตั้งคำถาม ให้ลูกฝึกคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
สนับสนุน ให้ลูกลงมือทำจริง

ช่วยสร้างลูกให้มีทักษะคิดวิเคราะห์ฉับไว

ช่วยให้ลูกมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ความคิด

“เมื่อโลกหมุนไม่เคยหยุดและทุกก้าวคือการแข่งขัน ลูกจะคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างได้อย่างไร?”

เตรียมลูกให้พร้อมที่สุดด้วยทักษะ ไอเดียสร้างสรรค์ ช่วยให้ลูกรู้จักคิดนอกกรอบ มีจินตนาการ จนสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า สู่ผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในโลกยุคใหม่

สร้างทักษะนี้โดย

เปิดโลกกว้างให้ลูกรู้จักสิ่งที่มีอยู่
แล้วกระตุ้นให้ลูกคิดหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

ช่วยสร้างลูกให้มีทักษะไอเดียสร้างสรรค์

ช่วยให้ลูกมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ความคิด

“ในโลกที่ความสำเร็จเกิดได้จากพลังความร่วมมือ ลูกจะทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ไหม?”

เตรียมลูกให้พร้อมที่สุดด้วยทักษะ ร่วมมือ แบ่งปัน ช่วยให้ลูกเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักการทำงานเป็นทีม สู่ความสำเร็จที่เร็วกว่าทำด้วยตัวเองคนเดียว

สร้างทักษะนี้โดย

แชร์กัน ช่วยกัน

สอนให้ลูกกล้าแชร์ความคิดเห็นตัวเอง พร้อมรู้จักรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น แล้วช่วยกันคิดวิเคราะห์หาคำตอบที่ดีที่สุด

ช่วยสร้างลูกให้มีทักษะร่วมมือ แบ่งปัน

ช่วยให้ลูกมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ความคิด

“ในโลกที่การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ทักษะการสื่อสารของลูก จะดีพอหรือเปล่า?”

เตรียมลูกให้พร้อมที่สุดด้วยทักษะ สื่อสารเฉียบคม ช่วยให้ลูกพร้อมทั้งอัจฉริยภาพทางภาษา และศักยภาพในการสื่อสารให้บรรลุเป้าหมาย แล้วไม่ว่าโลกจะกว้างใหญ่แค่ไหน ลูกก็มีโอกาสเข้าถึงได้ทุกที่

สร้างทักษะนี้โดย

ภาษาอังกฤษต้องได้ ภาษาอื่นด้วยยิ่งดี

กระตุ้นให้ลูกสื่อสารผ่านภาษาที่สองหรือสามบ่อย ๆ ได้ทั้งสื่อสารคล่อง พร้อมเก่งภาษาในเวลาเดียวกัน

ช่วยสร้างลูกให้มีทักษะสื่อสารเฉียบคม