เพียงคุณแนะนำผลิตภัณฑ?เอนฟา ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ และส่งรายชื่อมาให้เรา เพื่อช่วยเชื่อมต่อเซลล์สมองลูกน้อย ให้เกิดศักยภาพสูงสุด    อัจฉริยะภาพแบ่งบันได้เพียงแค่คุณแนะนำ
เพียงคุณแนะนำผลิตภัณฑ?เอนฟา ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ และส่งรายชื่อมาให้เรา เพื่อช่วยเชื่อมต่อเซลล์สมองลูกน้อย ให้เกิดศักยภาพสูงสุด    อัจฉริยะภาพแบ่งบันได้เพียงแค่คุณแนะนำ
หมดเขตวันที่ 30 เมษายน 2559
*กติกาการได้คะแนน
รายชื่อที่ได้คะแนนจะต้องเป็นรายชื่อที่กรอกข้อมูลครบถ้วนยังไม่เคยถูกแนะนำ หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทฯมาก่อนและอนุญาตให้บริษัทฯติดต่อได้
การตรวจสอบคะแนนสะสม
รายชื่อที่ส่งเข้ามา บริษัทฯ จะตรวจสอบข้อมูลภายใน 7 วันทำการ
แจ้งคะแนนสะสมล่าสุดทาง SMS ทุกสัปดาห์ หรือ โทร (02) 035 1365
การแลกและรับของรางวัล
เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 31 ธันวาคม 2559
ของรางวัลบัตรกำนัลแทนเงินสดเซ็นทรัลสามารถแลกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับคะแนนสะสมจำนวน 8 คะแนนขึ้นไป
หากไม่แลกของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะถือว่าท่านเลือกบัตรกำนัลแทนเงินสดเทสโก้ โลตัส
ผู้มีสิทธิ์ได้รับ iPhone 7 ต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
บัตรกำนัลแทนเงินสดและ iPhone 7 จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการติดต่อรับของรางวัล
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากข้อมูลผู้ถูกแนะนำที่ได้รับเป็นข้อมูลเท็จ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลและตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร (02) 035 1365