แบบประเมินนี้จะช่วยคุณแม่สังเกตอาการลูกน้อยก่อนพบแพทย์ว่า มีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะแพ้โปรตีนนมวัวหรือไม่ หลังการทำแบบประเมินนี้เรียบร้อยแล้ว แนะนำให้นำผลการประเมิน ไปพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อวินิจฉัยต่อไปนะคะ

โคลิค

1. ลูกของคุณมีอาการแสดงต่อไปนี้หรือไม่ ? (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ปัญหาการให้อาหาร

2. ลูกของคุณมีอาการแสดงต่อไปนี้หรือไม่ ? (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ถ้าใช่ : มีอาการอาเจียนพุ่งออกมาหรือไม่ ?

ปัญหาลำไส้

3. ลูกคุณอุจจาระบ่อยแค่ไหน ?

คุณคิดว่าลูกของคุณอุจจาระเป็นปกติ ?

ลูกของคุณมีอาการแสดงต่อไปนี้หรือไม่ ? (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ปัญหาผิว

4. ลูกของคุณมีอาการแสดงต่อไปนี้หรือไม่ ? (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ปัญหาการหายใจ

5. ลูกของคุณมีอาการแสดงต่อไปนี้มากกว่าปกติหรือไม่ ? (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

รูปแบบของอาการเหล่านี้

พฤติกรรมการกินอาหาร

6. ลูกน้อยของคุณดื่มนมชนิดใด ? (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

ถ้าลูกของคุณดื่มนมผง

ประวัติครอบครัว

7. พ่อ แม่ หรือคนในครอบครัวของคุณมีอาการต่อไปนี้หรือไม่ ? (เลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ)

หมายเหตุ: แบบประเมินฉบับนี้เป็นเพียงหัวข้อสำหรับการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้น
สำหรับคุณแม่ที่สงสัยว่าลูกมีการแพ้นมวัวเพื่อนำไปใช้สำหรับปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
เบื้องต้นเท่านั้น